startportalspacerdomain.skspacerblog.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
5. Záruky poskytovateľa.

Používateľ týmto súhlasí s používaním systému mailbox.sk na svoje vlastné riziko. Poskytovateľ služby mailbox.sk neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému. Je v záujme poskytovateľa služby mailbox.sk poskytovať všetky funkcie systému na maximálnej možnej úrovni v prospech používateľa. Poskytovateľ služby nenesie žiadne záruky a zodpovednosť za obsah informácií, ktoré používateľ obdrží prostredníctvom systému mailbox.sk. Poskytovateľ nenesie žiadne záruky vzťahujúce sa k akýmkoľvek ponukám alebo objednávkam, ktoré budú realizované prostredníctvom systému mailbox.sk.

<< späť  ďalej >>